04.07.2016 Foto: Achim Höfling

Kungfu-Schüler am Fawang-Tempel in Dengfeng beim Training.

7 von 9