Tel Aviv       -  Bauhaus-Architektur in Tel Aviv.

16.09.2019 Foto: Ilia Yefimovich

Bauhaus-Architektur in Tel Aviv.

1 von 1